Warsztaty Informatyków Lubuskich to dwudniowe wydarzenie w branży IT skierowane głównie do informatyków Administracji Publicznej.

Każdy Dzień WIL rozpoczyna blok prezentacyjny, w którym przedstawiciele Vendorów, Producentów, Dystrybucji podczas półgodzinnych sesji prezentują swoje rozwiązania, wdrożenia czy najnowsze propozycje dla branży.

Druga część każdego dnia WIL to sesje warsztatowe. Uczestnicy WIL podzieleni na mniejsze grupy (ok. 20 osób) aktywie biorą udział w praktycznych Warsztatach prowadzonych przez Inżynierów czy specjalistów prezentujących rozwiązania w salach laboratoryjnych.

Uczestnik bierze udział w sześciu sesjach warsztatowych w ramach WIL.

Sesje poprzeplatane są przerwami kawowymi podczas, których Uczestnicy mają możliwość podsumowania dotychczasowych wrażeń oraz omówienia napotkanych problemów oraz sposobów na ich rozwiązanie.

Dodatkowo w foyer WIL rozmieszczone są stoiska, gdzie Producenci IT prezentują rozwiązania z dziedziny zaawansowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa, aplikacji dziedzinowych czy wirtualizacji. Każdy z Uczestników Warsztatów może osobiście przekonać się o walorach danego rozwiązania.

Warsztaty Informatyków Lubuskich WIL.X3: Szczegółowy program

Dzień I (11 czerwca 2019 r.)
09.30 – 09.45 Zakwaterowanie: powitalna kawa oraz poczęstunek
09.45 – 10.00 Powitanie i rozpoczęcie warsztatów – [P.Gawara]
10.00 – 10.30 P[1.1]
10.30 – 11.00 Fujitsu: oczekuje na temat
11.00 – 11.30 P[1.3]
11.30 – 12.00 P[1.4]
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
W[1.1] Fujitsu: oczekuje na temat W[1.3]
13.30 – 13.40 Przerwa kawowa
13.40 – 14.40 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
W[1.3] W[1.1] Fujitsu: oczekuje na temat
14.40 – 14.50 Przerwa kawowa
14.50 – 15.50 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
Fujitsu: oczekuje na temat W[1.3] W[1.1]
15.50 – 16.30 Lunch
16.15 – 19.30 Impreza plenerowa
Czas wolny dla uczestników
20.00 – 02.00 Kolacja – Bankiet – Atrakcje wieczorowe
22.00 – 23.00 Turniej o Puchar WIL X
Nocleg
Dzień II (12 czerwca 2019 r.)
08.00 – 09.30 Śniadanie
09.00 – 09.30 Wykwaterowanie
09.30 – 11.00 Niebezpiecznik.pl
11.00 – 11.30 P[1.1]
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.00 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
W[2.1] W[2.2] W[2.3]
13.00 – 14.00 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
W[2.3] W[2.1] W[2.2]
14.00 – 15.00 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
W[2.2] W[2.3] W[2.1]
15.00 – 15.15 Podsumowanie warsztatów – losowanie nagród
15.15 – 16.00 Lunch
Stoiska wystawowe:

  • COMP SA
  • Roovee
  • Sesje.TV
  • Zamawiacz.pl