fbpx

Organizator:

GaMP Sp. z o.o.

Bank: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 57 1050 1911 1000 0090 3145 0589

KRS: 0000186894
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 162.000 PLN