fbpx

Warsztaty Informatyków Lubuskich to dwudniowe wydarzenie w branży IT skierowane głównie do informatyków Administracji Publicznej.

Każdy Dzień WIL rozpoczyna blok prezentacyjny, w którym przedstawiciele Vendorów, Producentów, Dystrybucji podczas półgodzinnych sesji prezentują swoje rozwiązania, wdrożenia czy najnowsze propozycje dla branży.

Druga część każdego dnia WIL to sesje warsztatowe. Uczestnicy WIL podzieleni na mniejsze grupy (ok. 20 osób) aktywie biorą udział w praktycznych Warsztatach prowadzonych przez Inżynierów czy specjalistów prezentujących rozwiązania w salach laboratoryjnych.

Uczestnik bierze udział w sześciu sesjach warsztatowych w ramach WIL.

Sesje poprzeplatane są przerwami kawowymi podczas, których Uczestnicy mają możliwość podsumowania dotychczasowych wrażeń oraz omówienia napotkanych problemów oraz sposobów na ich rozwiązanie.

Dodatkowo w foyer WIL rozmieszczone są stoiska, gdzie Producenci IT prezentują rozwiązania z dziedziny zaawansowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa, aplikacji dziedzinowych czy wirtualizacji. Każdy z Uczestników Warsztatów może osobiście przekonać się o walorach danego rozwiązania.

Warsztaty Informatyków Lubuskich WIL.X4: Szczegółowy program

Dzień I (Termin w trakcie ustalania)
09.30 – 09.45 Zakwaterowanie: powitalna kawa oraz poczęstunek
09.45 – 10.00 Powitanie i rozpoczęcie warsztatów – [P.Gawara]
10.00 – 10.30 D1.W1
10.30 – 11.00 D1.W2
11.00 – 11.30 D1.W3
11.30 – 12.00 D1.W4
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
D1.S1 Fujistu D1.S3
13.30 – 13.40 Przerwa kawowa
13.40 – 14.40 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
D1.S3 D1.S1 Fujitsu
14.40 – 14.50 Przerwa kawowa
14.50 – 15.50 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
Fujitsu D1.S3 D1.S1
15.50 – 16.30 Lunch
16.15 – 19.30 Impreza plenerowa
Czas wolny dla uczestników
20.00 – 02.00 Kolacja – Bankiet – Atrakcje wieczorowe
22.00 – 23.00 Turniej gry w Kręgle o Puchar WIL.X4
Nocleg
Dzień II (Termin w trakcie ustalania)
08.00 – 09.30 Śniadanie
09.00 – 09.30 Wykwaterowanie
09.30 – 11.00 Niebezpiecznik.pl
11.00 – 11.30 D2.S1
11.40 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 13.10 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
D2.S1 D2.S2 D2.S3
13.10 – 14.10 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
D2.S3 D2.S1 D2.S2
14.10 – 15.10 A: Sesja warsztatowa B: Sesja warsztatowa C: Sesja warsztatowa
D2.S3 D2.S1 D2.S2
15.10 – 15.25 Podsumowanie warsztatów – losowanie nagród
15.25 – 16.00 Lunch
Stoiska wystawowe:

  • ARCUS
  • Fujitsu
  • Roovee
  • Sesje.TV